p/a POINT•C Raadhuisstraat 14 5582 JD Waalre

+ 31 (0) 651 58 44 67 info@allroundsignsystems.nl

Ontwerp & Advies

Bij het maken van een ontwerp wordt vooraf nagedacht over de realisatie van het product. Hierdoor wordt het mogelijk om efficiënt(er) iets te produceren.

In het ontwerp van signing en/of verlichting aan uw pand houden we rekening met de technische mogelijkheden afgestemd op uw wensen.

Wij adviseren onze klant altijd met de juiste toepassingen van signing en/of verlichting van het betreffende pand. Wij houden hierbij rekening met de huidige lokale, landelijke wet- en regelgeving.

Produktietechnisch houden we zoveel mogelijk rekening met de afmetingen die gebruikelijk zijn in de groothandel, zodat we voor u als klant efficiënt(er) kunnen produceren, met minder restmateriaal, minder afval c.q. milieubelasting.

Vanuit de vakkennis en ervaring kunnen wij u geheel adviseren over het project.. Horizontaal en verticaal transport, werkmethodieken en veiligheidsaspecten worden in dit advies meegenomen. Wanneer gewenst wordt ook de benodigde vergunning en/of ontheffing en wegafzettingen voor kraanwagens en hoogwerkers geregeld.

Productie

Wij besteden de halffabricaten uit aan de door ons geselecteerde producenten waarbij wij rekening houden met het maatschappelijk verantwoord ondernemen van betreffende producent.

Tijdens het productieproces voeren we nauwe controle's uit op het product. De eindassemblage is in eigen beheer.


Montage

Uiteindelijk verzorgen wij ook de montage van de producten op locatie. Dit gebeurd onder onze hoge kwaliteitseisen. Wij houden altijd rekening met de (leef) omgeving en ook met werken in de publieke ruimte. Ontheffingen e.d. worden geregeld.

Al onze monteurs zijn minimaal in het bezit van een VCA diploma. Onze monteurs worden vooraf goed geïnstrueerd over het project en werkmethodieken van het project. Dit draagt bij aan een veilige werkomgeving voor mens en milieu en is tevens efficiënter voor u als eindgebruiker.


Route naar ons

Graag maken wij u inzichtelijk hoe u vanuit verschillende richtingen de gemakkelijkste route naar ons bedrijf kunt kiezen.

Project Management

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Wij hebben reeds vele jaren ervaring met het uitvoeren van projectmanagement in de installatiebranche. Ontzorgen is hierbij het sleutelwoord. Wij nemen, voor u, de zorg voor productie, montage, onderhoud en storingen geheel uit handen. Voor complexere projecten zijn wij het aanspreekpunt van u als eindklant t.b.v. diverse aannemers.


Bel mij terug formulier

Inspectie

Wij kunnen een inspectie uitvoeren aan uw lichtreclame ornamenten of deze voldoen aan de normen van de NEN 1010, NEN 3140 en de NEN-EN 50107. Uit deze inspectie volgt een advies op maat. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de verlichting te moderniseren. Zie hiervoor ook de EG richtlijnen.

Een goed onderhouden installatie is in principe ook geïnspecteerd op veilige werking.

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranch.

De NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning", is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Per maart 2011 is de NEN3140:2011 van kracht. Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen van ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

De NEN-EN 50107-2:2005 EN, Neontoestellen en neoninstallaties met een nullastspanning van meer dan 1 kV maar niet hoger dan 10 kV.


Onderhoud & Service

Het stopt bij ons niet na montage. Wij bouwen graag een stabiele relatie op met u als klant. Wij zijn met name gespecialiseerd in het onderhoud van alle vormen van lichtreclame. Een goed onderhouden element blijft zijn uitstraling behouden. Er zijn ook diverse contractvormen mogelijk.

Voor de esthetische waarde van de ornamenten is het plegen van preventief onderhoud noodzakelijk. De vervuiling (en dan in het bijzonder de organische vervuiling) waaraan de ornamenten worden blootgesteld kan zich, bij het lang uitblijven van schoonmaakwerkzaamheden, op een dermate wijze op het materiaal hechten dat deze niet meer te verwijderen is en de signing zijn kwaliteit verliest.

Daarnaast zullen door het regelmatig controleren van de elektrische componenten, constructie, ophangpunten, schade en storingen zoveel mogelijk voorkomen worden, hetgeen uiteindelijk ook kostenbesparend werkt.

Een goed onderhouden installatie is in principe ook geïnspecteerd op veilige werking.

Mocht er onverhoopt toch een storing optreden in uw lichtreclame installatie, dan kunnen wij deze snel en vakkundig verhelpen.