p/a POINT•C Raadhuisstraat 14 5582 JD Waalre

+ 31 (0) 651 58 44 67 info@allroundsignsystems.nl

Privacy Document

Allround Sign Systems B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Allround Sign Systems B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, mits die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend intern gebruiken en niet doorgeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.

Cookies zorgen ervoor dat u de website goed kunt gebruiken. Door een cookie op uw computer te plaatsen kunnen wij uw gebruikersnaam onthouden. U logt de volgende keer dan sneller in. We slaan natuurlijk nooit wachtwoorden of privégegevens op. We gebruiken ook cookies om de website te analyseren. Door deze analyse kunnen we de website verbeteren en u van relevante informatie voorzien. Zo vindt u sneller wat u zoekt en krijgt u speciaal voor u geselecteerde informatie te zien.

Als u uw browser zo instelt dat u helemaal geen cookies meer accepteert, kan het zijn dat de website niet meer optimaal functioneert. U kunt cookies simpel verwijderen via uw browser. Het is handiger om uw cookies regelmatig te verwijderen in plaats van ze helemaal niet toe te staan. Als u uw cookies verwijdert krijgt u opnieuw een melding waarin we u om akkoord vragen. Dit komt omdat we uw opgeslagen instellingen niet meer kunnen vinden.

Cookies zijn niet nieuw. Vanwege nieuwe wetgeving zijn we verplicht om uw akkoord te vragen voor het plaatsen van cookies.

Update cookiewetgeving, wat is er anders?

In de update van de cookiewetgeving, die sinds februari 2015 goedgekeurd is door de Eerste kamer, past men de wet aan. Zo wordt het niet meer verplicht om bezoekers akkoord te laten gaan met het plaatsen van cookies wanneer je cookies gebruikt voor statistiek systemen zoals Google Analytics. Alleen nog voor commerciële cookies die als doel hebben mensen te traceren is het nog verplicht om een goedkeuring te vragen.

Allround Sign Systems B.V., gevestigd aan de K.L.H. van der Puttlaan 14 5583 EX Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Allround Sign Systems B.V.
K.L.H. van der Puttlaan 14
5583 EX Waalre
Tel. +31651584467
E-mail: info@allroundsignsystems.nl
www.allroundsignsystems.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Allround Sign Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Functie binnen het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent
– Adresgegevens van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent
– Telefoonnummer, vast en/of mobiel
– E-mailadres
– IP-adres

Geheimhouding
Alle aan Allround Sign Systems B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Allround Sign Systems B.V., de medewerkers van Allround Sign Systems B.V. en zij die in opdracht van Allround Sign Systems B.V. toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Doel en op grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Allround Sign Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verzenden van door u opgevraagde informatie
– het afhandelen betalingen
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mits toestemming door u verleend)
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– Allround Sign Systems B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens
Allround Sign Systems B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt.

Delen van persoonsgegevens
Allround Sign Systems B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Allround Sign Systems B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Allround Sign Systems B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Allround Sign Systems B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@allroundsignsystems.nl

Beveiligen van persoonsgegevens
Allround Sign Systems B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@allroundsignsystems.nl

Websites van derden
Op de website van Allround Sign Systems B.V. kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Allround Sign Systems B.V. geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

Aanpassen privacybeleid
Allround Sign Systems B.V. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Allround Sign Systems B.V. kunt u altijd contact opnemen met privacy@allroundsignsystems.nl